Poznaj nasz system

Dodawanie produktu wielowariantowego w sklepie

Dodawanie produktu wielowariantowego

Dodawanie produktu wielowariantowego najlepiej rozpocząć od zdefiniowania opcji,
na podstawie których można będzie utworzyć warianty danego produktu. Zaoszczędzi
to wiele czasu oraz znacznie ułatwi dodawanie produktów wielowariantowych. 

Należy się zastanowić w jakich wariantach ma być sprzedawany produkt. Przykładem może być koszulka, która jest sprzedawana w różnych rozmiarach, dlatego należy dodać opcję Rozmiar.
W tym celu należy wejść w menu

oraz utworzyć nową opcję
za pomocą przycisku:

Pojawi się formularz, w którym należy podać nazwę, unikalny kod opcji oraz pozycję według której będą wyświetlane opcje w ustawieniach.

Następnie należy dodać wartości opcji czyli warianty. Dla przykładu koszulki opcją może być rozmiar a wartościami czyli wariantami opcji rozmiar będą poszczególne rozmiary np. S, M, L

Po dodaniu wszystkich potrzebnych wariantów należy wybrać:

Daną opcję definiujemy tylko raz, kiedy będzie potrzeba dodania kolejnego produktu dostępnego we wprowadzonych wcześniej wariantach nie ma konieczności dodawania ich ponownie a jedynie wybrać z listy już istniejących opcji.

Kiedy opcje i ich wartości są gotowe można przejść do tworzenia produktów wielowariantowych. W tym celu wybieramy w menu:

następnie „Utwórz – produkt wielowariantowy”

Pojawi się formularz, w którym należy wypełnić dane o produkcie, wybrać odpowiednie dla niego warianty oraz wybrać metodę wyboru wariantu na stronie.

Są dostępne dwie metody „Lista wariantów” która na stronie sklepu wyświetla się jako lista rozwijana:

oraz „Opcje dopasowywania”, która wyświetla się jako lista z możliwością wyboru:

Po wypełnieniu danych we wszystkich zakładkach należy wybrać:

Generowanie wariantów produktu

Gdy wprowadzony produkt już istnieje, ale jego warianty jeszcze nie, należy przejść na listę produktów, wyszukać wprowadzony produkt wielowariantowy i wybrać:

a następnie wybrać „Wygeneruj” . Pojawi się lista z dostępnymi wariantami, gdzie należy wypełnić dane dotyczące każdego z wariantów, ustalić unikalny kod oraz cenę.

W tym miejscu można też określić dostępność czyli zapasy danego produktu:

Po uzupełnieniu wszystkich wariantów należy zapisać zmiany. Pojawi się lista utworzonych wariantów. 

Następnie należy wejść w edycję każdego z wariantów oraz ustalić dla nich stawki podatkowe.

W tym celu należy wybrać a następnie zakładkę podatki oraz podać odpowiednią dla wariantu stawkę podatkową:

 

           

 

Zadaj nam pytanie

Nie znalazłeś interesującej Cię odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami. Postaramy się pomóc.