Dzisiaj startujesz, płacisz za trzy miesiące

Regulamin promocji „Sklep za 0 zł przez trzy miesiące!”

1. WPROWADZENIE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki promocji „Sklep za 0 zł przez 3 miesiące” (dalej „Promocja”) świadczonej przez Organizatora usługi udostępnienia oprogramowania sklepów internetowych na okres abonamentu oraz świadczenia pomocy technicznej w ramach serwisu internetowego www.codarius.com.
 2. Organizatorem promocji jest RN300 sp. z o. o. – właściciel i administrator Serwisu – z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Armii Krajowej 26, (41-400) , której działalność prowadzona jest pod adresem ul. Bogucicka 7, 40-226 Katowice, reprezentowana przez Prezesa Zarządu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY KATOWICE- WSCHÓD W KATOWICACH, pod nr KRS 0000515895.
 3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

2. DEFINICJE 

 1. Codarius – serwis internetowy prowadzony przez RN300 sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach pod nazwą handlową CODARIUS dostępny pod adresem: https://codarius.com
 2. Sklepy internetowe – forma działalności handlowej realizowana w sieci internetowej przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego.
 3. Organizator – RN300 sp. z o. o., z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Armii Krajowej 26, (41-400) , której działalność prowadzona jest pod adresem ul. Bogucicka 7, 40-226 Katowice, reprezentowana przez Prezesa Zarządu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY KATOWICE- WSCHÓD W KATOWICACH, pod nr KRS 0000515895 o kapitale zakładowym 5000 zł (w całości wpłacony),  e-mail: contact@codarius.com.
 4. Usługi – usługi świadczone przez Codarius na rzecz Klienta na podstawie umowy zawartej z Klientem, polegające w szczególności na udostępnianiu Klientowi na okres abonamentu oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie porad polegających na przekazywaniu informacji oraz komunikatów systemowych oraz edukacyjnych odnoszących się do możliwości wykorzystania oprogramowania, w tym dostępnych funkcji oraz ewentualnych rozszerzeń.
 5. Klient – Przedsiębiorca korzystający z Usługi w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja obowiązuje od 20.04.2020 do odwołania.
 2. Zgłoszenie chęci udziału w Promocji uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.
 3. Akceptacja regulaminu promocji oraz podpisanie Umowy o świadczenie usług użytkowania oprogramowania sklepu internetowego Codarius poza okresem promocji nie uprawnia do wzięcie udziału w Promocji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podania przyczyny.

 

4. WARUNKI PROMOCJI

 1. Aby skorzystać z Promocji, Klient musi podpisać w okresie promocji Umowę o świadczenie usług użytkowania oprogramowania sklepu internetowego Codarius.
 2. Promocja ma na celu zaoferowanie stworzenia sklepu internetowego na platformie Codarius w promocyjnej stawce abonamentu.
 3. Umowa między Organizatorem i Klientem jest podpisywana na okres 12 miesięcy z możliwością wcześniejszego zakończenia umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 4. Klient zawiera Umowę z Organizatorem na następujących warunkach cenowych:
  1. 0 zł przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy,
  2. 399 zł netto przez następne 3 miesiące od zawarcia Umowy,
  3. 800 zł netto przez następne 6 miesięcy od zawarcia Umowy.
 5. Uruchomienie Sklepu Klienta następuje w ciągu 4-5 dni roboczych na jednym z szablonów graficznych Organizatora. Klient w ramach oferty otrzymuje 2 roboczogodziny pracy Frontend Developera na dopasowanie szablonu graficznego do swojej identyfikacji.
 6. Organizator zapewnia indywidualne wsparcie Klienta od stworzenia Sklepu po logistykę.
 7. Organizator zapewnia Klientom wsparcie w przeprowadzeniu kampanii marketingowych, których celem jest wygenerowanie pierwszych zamówień.
 8. Organizator zapewnia Klientom pełne wsparcie logistyczne oraz przy współpracy z brokerem kurierskim obniżone koszty wysyłki paczek.
 9. Organizator zapewnia Klientowi wsparcie przy konfiguracji pełnej analityki internetowej, integracji z systemami Klienta oraz przy wdrożeniu narzędzi do marketing automation.
 10. Możliwość skorzystania z promocji przewidzianej Regulaminem uzależniona jest od akceptacji Regulaminu promocji oraz podpisania Umowy o świadczenie usług użytkowania oprogramowania sklepu internetowego Codarius.
 11. Uregulowanie opłaty wskazanej w punkcie 4 warunkuje uzyskanie prawa korzystania z Usługi przez okres 1 roku.
 12. Umowy o świadczenie usług użytkowania oprogramowania sklepu internetowego Codarius na drugi rok i kolejne okresy może zostać przedłużona na warunkach określonych w aktualnym cenniku Organizatora.
 13. Warunki promocyjne przewidziane Regulaminem nie łączą się z warunkami innych promocji organizowanych przez Organizatora.

 

5. DANE OSOBOWE

 1. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe uczestników w celu uczestnictwa w Promocji.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w związku z przystąpieniem do Promocji oraz na podstawie wszelkich praw i obowiązków związanych z Promocją.
 3. Uczestnik, który podał swoje dane osobowe, ma prawo wglądu do nich, może je zmieniać oraz żądać zaprzestania ich przetwarzania.

Rozwiejemy Twoje wątpliwości

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące Twoich danych osobowych.