Biznes plan sklepu internetowego - jak napisać, aby osiągnąć sukces?

Rozpoczynając swoją przygodę w e-commerce, ale i w każdej innej branży, niezbędne powinno być stworzenie biznes planu. Oczywiście zdarzają się dobre sklepy internetowe, które takowych planów nie posiadały, a mimo tego odniosły sukces, natomiast nie warto zostawiać pola dla przypadku i lepiej dobrze się zabezpieczyć. Podpowiadamy, jak powinien wyglądać biznes plan dla sklepu internetowego, aby nic Cię nie zaskoczyło!

Dobry biznes plan dla sklepu internetowego może być na wagę złota. Dzięki zbudowaniu takiego dokumentu możemy przede wszystkim określić, jakie szanse stoją przed Twoją firmą, jak powinien wyglądać przyrost liczby klientów, czy w jakim miejscu chciałbyś być za rok od uruchomienia platformy. Solidny biznes plan to także określenie przewag konkurencyjnych oraz kosztów całego przedsięwzięcia.

Biznes plan – jaki jest cel tworzenia takiego dokumentu?

Celów tworzenia takiego dokumentu może być wiele. Począwszy od przygotowania się do otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (na przykład z urzędu pracy), przez chęć przedstawienia go potencjalnym inwestorom, aż po stworzenie planu działania na użytek własny. W zależności od tego celu, plany będą się różnić strukturą i wymaganiami, które musi on spełniać. Inaczej będzie wyglądał biznes plan dla urzędu, inaczej na użytek własny. Dlatego też ciężko określić jeden uniwersalny wzór takiego dokumentu. Bez względu na ten cel, są jednak pewne cechy wspólne.

Biznes plan dla sklepu internetowego – od czego zacząć pisanie

Rozpoczynanie pisanie biznesplanu dla sklepu internetowego warto rozpocząć od dokładnej analizy pomysłu na sklep. Przy czym warto pamiętać, żeby ten pomysł przeanalizować rzetelnie. Opisanie w dwóch zdaniach, że zamierzamy otworzyć sklep z odzieżą dla kobiet może być zbyt mało dokładną informacją. Warto skupić się na elemencie wyróżniającym sklep (tak, to może być w dzisiejszych czasach bardzo trudne) i określeniu dlaczego nasz pomysł ma szansę na sukces. Kluczem jest dobre opisanie produktu, jego przewag konkurencyjnych i tego, jak Twój produkt może rozwiązywać problemy potencjalnych klientów.

Grupa docelowa w sklepie internetowym

Ciężko o dobry biznes plan bez określenia grupy docelowej. W jaki sposób zrobić to poprawnie? Przede wszystkim skup się na problemie, jaki ma ta grupa i tym, w jaki sposób Twój sklep internetowy ma ten problem rozwiązywać. Bez definicji potrzeb i problemów ciężko jest po pierwsze przekonać kogoś do tego, że Twój pomysł jest słuszny, a po drugie prowadzić marketing sklepu internetowego. Po określeniu problemu warto skupić się na samej grupie docelowej, tak aby znaleźć wśród grupy docelowej jakieś punkty wspólne. Pamiętaj, że grupa docelowa nie może być zbyt szeroka (skupianie się na wszystkich może być ciężką do realizacji strategią), ale też zbyt wąska. W tym drugim przypadku może się okazać, że rynek jest zbyt mały, aby biznes mógł się skalować

Biznes plan sklepu internetowego – analiza SWOT

Bez względu na to, czy Twój biznes plan ma być pokazany szerszej publiczności, czy też będzie on wykorzystywany głównie przez Ciebie, analiza SWOT Twojego pomysłu jest świetnym narzędziem do tego, by określić, jakie Twój sklep internetowy ma szanse na powodzenie. Czym jest analiza SWOT? To wykorzystywana w planowaniu macierz składająca się z czterech grup informacji, która pozwala na ich uporządkowanie. 

Analiza SWOT składa się z czterech pól (najczęściej przedstawianych graficznie w formie kwadratu), w których wypisuje się informacje. Pola w analizie SWOT są ściśle określone (stąd też wzięła się jej nazwa):

  • strengths (silne strony) – tutaj wymieniamy wszystkie silne strony naszego przedsięwzięcia, nasze atuty i przewagi rynkowe;
  • weaknesses (słabe strony) – w tym miejscu wymieniamy wszystkie słabe strony, bariery dla naszego biznesu i wady analizowanego pomysłu;
  • opportunities (szanse) – wszystkie elementy pomysłu, które stwarzają możliwość dla pozytywnej zmiany (w naszym przypadku chodzi o zmianę w życiu klienta, rozwiązanie jego problemu);
  • threats (zagrożenia) – w dużym uproszczeniu są to wszystkie te elementy, które stanowią zagrożenia (zewnętrzne i wewnętrzne) dla naszego biznesu.

Dobrze napisana analiza SWOT może stanowić znakomitą bazę do podsumowania naszego pomysłu na biznes. Ważne, żeby zrobić ją w sposób rzetelny – zwłaszcza w tych polach negatywnych, bo z doświadczenia wiemy, że na początku każdy pomysł na biznes wydaje się być złotym.

analiza swot - jak powinna wyglądać

Biznes plan sklepu internetowego – proponowana struktura

Poniżej przedstawiamy proponowaną strukturę biznes planu – pamiętaj, że w zależności od konkretnych wymagań, może się ona różnić w szczegółach.

Charakterystyka i streszczenie pomysłu

W pierwszym punkcie opisz pokrótce swój pomysł, zgodnie z wszystkimi informacjami, które podaliśmy wyżej. Wymień przewagi swojego biznesu, pokaż, że pomysł jest “inny niż wszystkie” i że dobrze przemyślałeś cały plan. Dzięki temu już w pierwszym punkcie osoba, która będzie czytała Twój biznes plan zobaczy, że masz pojęcie o czym mówisz i wiesz, jak przekuć go w zyski.

Opis produktu w biznes planie sklepu internetowego

W tym punkcie powinieneś dokładnie opisać produkt, który zamierzasz sprzedawać. Napisz nie tylko co będziesz sprzedawać, ale też w jaki sposób zamierzasz pozyskiwać te produkty (czy będzie to dropshipping czy zamierzasz kupić produkty), wymień proponowanych dostawców, a także koszty zatowarowania sklepu. Warto tutaj też opisać szacowaną skalę zamówień, a także – o czym również pisaliśmy wcześniej – jaka jest wartość dodana Twojego produktu. Innymi słowy, poinformuj, czym produkty, które chcesz sprzedawać wyróżnią się na tle konkurencji.

Kadra

W tym punkcie należy wymienić wszystkie osoby, które będą pracować przy projekcie. Niekoniecznie chodzi o osoby z imienia i nazwiska (chociaż jeśli wiesz, że zaczynasz sam lub ze wspólnikiem, to warto to podkreślić), bardziej istotne jest, żeby określić, kto potrzebny Ci jest do prowadzenia sklepu internetowego, za jaką działkę mialby w tym sklepie odpowiadać (kompletacja zamówień, marketing, obsługa klienta), a także jakich kompetencji wymagasz od takich osób. Jeśli wiesz już, kto będzie dla Ciebie pracował, to wymień również te kompetencje, które dane osoby posiadają, a które mogą przydać się w pracy przy sklepie internetowym.

Wybór platformy sklepowej

W tym punkcie opisz technologię, w której działał będzie Twój sklep. Poza samą informacją, czy będzie to sklep dedykowany, sklep w modelu saas czy jakieś rozwiązanie open source, warto również zawrzeć w tym punkcie informacje dotyczące powodów takiego wyboru i przewag, jakie daje postawienie na dane rozwiązanie e-commerce w porównaniu do innych opcji. Wśród czynników, które warto omówić w tym punkcie znajdują się koszty prowadzenia sklepu internetowego na danym rozwiązaniu, łatwość pracy na danym oprogramowaniu e-commerce, a także możliwości późniejszego rozwoju sklepu.

Forma prawna firmy

Bez względu na to, czy zamierzasz działać jako spółka prawa handlowego, jednoosobowa działalność gospodarcza czy działalność nierejestrowana (w przypadku naprawdę małych sklepów) – warto żebyś już na początku to określił. Postaraj się również w paru zdaniach krótko uzasadnić swój wybór, tak aby osoba czytająca biznes plan wiedziała, że podchodzisz poważnie do uruchomienia biznesu.

Grupa docelowa

Tak jak wspominaliśmy wyżej, podczas pisania biznes planu sklepu internetowego szalenie ważne jest, aby określić grupę docelową, która będzie klientem Twojego sklepu. W takim opisie warto określić, jaka jest charakterystyka tej grupy (zarówno pod kątem demograficznym, jak i zachowań zakupowych). Należy też – przynajmniej wstępnie – oszacować jej rozmiar. Dzięki temu będziesz wiedział, jak duże szanse rozwoju ma Twój sklep internetowy i gdzie jest górna granica Twojej sprzedaży.

Analiza konkurencji oraz otoczenia rynkowego

To niezwykle istotny podpunkt. Dzięki analizie konkurencji będziesz wiedział, kogo chcesz dogonić i kto będzie walczył z Tobą o potencjalnego klienta. Ważne jest, żeby dokładnie opisać główne firmy konkurencyjne wraz z ich potencjalnymi przewagami nad Tobą i szacowanym wolumenem sprzedaży. Dzięki temu będziesz mógł określić swoje miejsce na danym rynku. Warto w tym punkcie opisać również bariery wejścia na rynek (pozwolenia, koncesje, wymagany kapitał) tak aby możliwe było stwierdzenie, jak bardzo liczba konkurencyjnych dla Twojej firm będzie się zwiększać w czasie.

Kanały dotarcia do klienta docelowego

Znając konkurencję i grupę docelową, będziesz mógł w prosty sposób opisać podstawowe kanały dotarcia do Twojego klienta docelowego. Opisz tutaj, z jakich form reklamy zamierzasz korzystać i jaki efekt mogą one przynieść. Pokaż w jaki sposób chcesz wyróżnić swój przekaz marketingowy na tle konkurencji i jakich środków (osobowych oraz finansowych) będziesz na to potrzebował.

Kluczowe wskaźniki efektywności

W tym podpunkcie powinieneś określić, w jaki sposób będziesz mierzył skuteczność swojego marketingu oraz działu handlowego. Wymień wszystkie metryki, które zamierzasz mierzyć, aby na bieżąco śledzić postępy w rozwoju sklepu internetowego. W biznes planie dla sklepu internetowego powinieneś wziąć pod uwagę nie tylko sprzedaż, ale też konwersję z poszczególnych reklam, ilość szacowanego ruchu na stronie czy rozmiar koszyka. Kluczowe wskaźniki efektywności są ważne na etapie planowania, ale też realizacji danego projektu – tak abyś miał stały wgląd w to, w którą stronę zmierza rozwój Twojego e-commerce. Postaraj się oszacować, jakie wartości tych wskaźników pozwolą Ci na skalowanie biznesu, tak aby stale rósł.

Logistyka w sklepie internetowym

W tym miejscu opisz wszystkie procesy logistyczne, które będą niezbędne do tego, by projekt działał w sposób płynny. Zastanów się, jaką drogę przebywa produkt od jego pozyskania, poprzez zatowarowanie go na sklepie, po sprzedaż i obsługę klienta w procesie posprzedażowym. Opisz te procesy, dzięki czemu będziesz mógł jasno określić, czego będziesz wymagał od siebie i swoich pracowników już po uruchomieniu sklepu.

Plan finansowy

W ostatnim, a jednocześnie jednym z najbardziej istotnych punktów, powinieneś stworzyć kompletny plan budżetu sklepu, w którym zawrzesz wszystkie koszty prowadzenia sklepu w tym jego wdrożenie, zatowarowanie, koszty osobowe, budżet marketingowy, inne koszty stałe (w tym magazynu, biura, telefony czy komputery), obsługę marketingową oraz koszty wysyłki czy obsługi płatności na sklepie. To z pewnością nie wszystkie koszty, na jakie musisz się nastawić – ważne żeby wymienić ich jak najwięcej, dzięki czemu będziesz wiedział, na jakie wydatki musisz się nastawić. Jednocześnie dokładne określenie wydatków pozwoli Ci określić, jaka sprzedaż miesięczna sprawi, że budżet ten zacznie się zwracać, a jaka, aby sklep zaczął na siebie zarabiać. Określając planowaną miesięczną sprzedaż (uwzględniającą marżę) będziesz wiedział, jak zacząć zarabiać na sklepie internetowym.

Podsumowując, biznes plan w sklepie internetowym, to narzędzie niezbędne do tego, by w sposób świadomy prowadzić własny e-commerce. W przeciwnym razie jesteśmy skazani na ciągłe “wróżenie z fusów”. Pisząc biznes plan nawet na swoje potrzeby, jesteśmy w stanie określić, jak powinien rozwijać się sklep internetowy, aby przynosił nam zyski. A o to w końcu chodzi w każdym rodzaju sprzedaży.

Bądź na bieżąco

Newsletter Codarius

Zapisz się do naszego newslettera, a już nigdy nie uciekną Ci najnowsze informacje ze świata e-commerce.    Powiązane

    Wybrane dla Ciebie: